Oprávnenie č. BTS-1096/08
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
Oprávnenie č. VVZ-000219-06-01.1
Zamestnanci a vedúci zamestnanci
Oprávnenie č. VVZ-0221/08-03.2
Obsluha vyhradených techn. zariadení zdvíhacích
Oprávnenie č. VVZ-0080/08-03.4
Viazači bremien
Oprávnenie č. VVZ-0125/08-06.1
Vodiči motorových vozíkov
Oprávnenie č. VVZ-0446/08-07.2
Montáž a demontáž lešení (lešenári)
Oprávnenie č. VVZ-1064/08-08.1
Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení
Oprávnenie č. VVZ-1065/08-09.1
Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Oprávnenie č. VVZ-0101/10-10.2
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe
Oprávnenie č. VVZ-0102/10-10.3
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
Oprávnenie č. 381/4/2010 - ZZ-S-Aa,b,d,e, Ba,b,c2,d,e,f,g,i
Odborné prehliadky a skúšky VTZZ
Oprávnenie SAH FE-36
Kontrola plynového hasiaceho zariadenia
Osvedčenie o preškolení
Protipožiarny systém Fire protect
Osvedčenie VTZZ
Autorizovaný bezpečnostný technik
Osvedčenie COO 2012
Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Osvedčenie RT VTZZ+AOP2015
Revízny technik zdvíhacích zariadení
Osvedčenie TPO 2014
Technik požiarnej ochrany
Osvedčenie CO 2017
Civilná ochrana obyvateľstva
Opránenie PK IMOS 2017
Montáž, údržba, opravy, kontrola
Oprávnenie VTZE EZ E2
Opravy technických zariadení elektrických do 1000V
Osvedčenie
Montáž, údržba a prehliadka požiarneho uzáveru
Oprávnenie
Preukaz opravára požiarnych klapiek

JOZA s.r.o. ©2013