• Poradenstvo v oblasti CO
  • Príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie CO
  • Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO zamestnávateľa
  • Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc
  • JOZA s.r.o. ©2013