Poradenstvo v oblasti BOZP
Autorizovaný bezpečnostný technik
Bezpečnostnotechnická služba
Šetrenie pracovných úrazov
Koordinátor bezpečnosti stavieb
Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie
Organizovanie a realizácia kurzov a školení
Predaj bezpečnostného značenia
Predaj lekárničiek
JOZA s.r.o. ©2013