• Technik požiarnej ochrany
  • Špecialista požiarnej ochrany
  • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • Odborná príprava na úseku ochrany pred požiarmi
  • Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi
  • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového materiálu a príslušenstva

JOZA s.r.o. ©2013